Loading Laddar...

Rökdykningsövningar är ett krav för brandmän olika typer av off-shore-aktiviteter. Även andra personalgrupper kan ha nytta av färdigheten.

Vi har ett trevånings rökövningshus med klaustrofobilabyrint där vi genomför övningar med olika
svårighetsgrader, allt efter behov. Vi använder värmeaggregat för AFS:en för "varm rökdykning".

Huset kommer att kompletteras för mer avancerade övningar med gasolbränder.

Övningen använder område

DFTA