Loading Laddar...

Praktiska övningar

De huvudsakliga praktiska momenten omfattar följande:

Brand i gasolbil, Rökdykning, Andningsutrustning, Kylövningar, Vattentransport - brandvattensystem, Skumläggning med skumrör, Ventilstängning mot gasbrand, Ställverksbrand, HLR, Brandsläckare, Brand i kläder och Förevisning av t.ex. brand i olja, burksprängning och gasolflaska

Bekräfta reservation

Använd denna om du inte vet vilka övningar du ska boka för att bekräfta reservationen av dagen.

Läs mer...

HLR Bränningen

HLR enligt HLR-rådets kursplan.

Läs mer...


HLR extern lokal

HLR enligt HLR-rådets kursplan.

Läs mer...

Lunch

Bränningen ombesörjer lunch. Faktureras enligt överenskommelse.

Läs mer...


Handbrandsläckare - teori och praktik

Handbrandsläckare omfattar de vanligaste släckarna: pulver-, skum- och kolsyresläckare.

Övningen omfattar en liten del teori om släckarna och praktiska moment där man får släcka bränder...

Läs mer...

Förevisning

Vi visar effekterna av att släcka brinnande matolja med vatten och spränger en sprayburk genom uppvärmning.

Efter överenskommelse kan vi även elda ert företags produkter.

Läs mer...


Brand i kläder

Övningsdeltagarna får släcka en brinnande docka med brandfilt på olika sätt och med olika svårighetsgrader.

Läs mer...

Vattentransport

Här får deltagarna lära sig allt om ett bra brandvattennät. Allt från brandpost till strålrör.

Vi övar mot en processanläggning eller en lastbil, med eller utan eld.

Läs mer...


Kylning och livräddning process

Tre våningar process, kolonner och torn. Det brinner på flera ställen. Att få på vatten fort är oerhört viktigt för bärigheten i stålet.

Livräddning ingår ofta i denna övning. Säker fra...

Läs mer...

Lastbil - kylning och livräddning

En brand i en lastbil kan uppstå var som helst. Vår lastbil är en gasolbil och den måste kylas... helst på vätskefasen. Dessutom måste föraren Günther räddas på ett säkert sätt.

För gru...

Läs mer...


Ställverk

Vi har ett ställverk på övre plan på Bränningen. Här får de övande träna säkerhet och släckning i samband med en brand i ställverk. Brandmän och andra avancerade övande, tränar även livräddning. <...

Läs mer...

Fralla eller kaka (faktureras)

Fralla till deltagarna. Faktureras enligt överenskommelse.

Läs mer...


Andningsskydd

Andningskydd används i allt mer omfattning som personlig skyddsutrustning. Det är ett utmärkt hjälpmedel när arbetsmiljön är sådan att filtermasker inte är tillräckligt.

De övande får e...

Läs mer...

Arbete i andningskydd

Övningen innebär att man får öva på att arbeta iförd andningsskydda.

Läs mer...


Dragskåp

Övningen riktar sig mot labpersonal.

Hur man går tillväga när man ska släcka en brand i ett dragskåp: val av släckare, ventilation, stänga jalusiet m.m.

Läs mer...

Kylning, livräddning - momentarean

På momentarean övar vi kylning och livräddning på olika fabriksdelar. De 4 momenten använder flytande gasol som bränsle vilket åstadkommer en realistisk värmepåverkan. Kylningen ska börja så fort s...

Läs mer...


Rökdykning

Rökdykningsövningar är ett krav för brandmän olika typer av off-shore-aktiviteter. Även andra personalgrupper kan ha nytta av färdigheten.

Vi har ett trevånings rökövningshus med klaust...

Läs mer...

Ventilstängning - flänsbrand

Här gäller det komma ända fram till den brinnande rampen för att stänga en ventil. Enda sättet är att trycka bort eld och värme med spridda strålar. Två slangar där plymerna går in i varandra för m...

Läs mer...