Loading Laddar...

Heta arbeten är arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller avger gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som Heta Arbeten medför.
Alla inblandade har ett ansvar att förhindra att brand uppstår. Om det arbetsmoment som ska utföras uppfattas som brandfarligt krävs kompetens och utbildning.

Hetarbetaren, det vill säga entreprenören, ska alltid ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten. Brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår ska ha ett giltigt certifikat för Heta Arbeten.

Tillståndsansvarige är den som skriver på tillståndslista för Heta Arbeten (vanligtvis beställaren eller utsedd person av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att utfärda tillstånd är återkommande (mer än 2 gånger/år). Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig med återkommande arbetsuppgift att utfärda tillstånd för Heta Arbeten ska vara behörig, det vill säga genomgått utbildning för uppgiften.

Brandvakt och hetarbetaren ska inneha giltigt certifikat för Heta Arbeten. Giltighetstiden för ett certifikat är 5 år. Därefter kan det förnyas ytterligare 5 år efter genomförd utbildning.

Kursens praktik omfattar att man provar dom olika handbrandsläckare.

Max antal deltagare

20

Kursdatum

Datum ▼ Starttid Sluttid Lediga platser Boka