Loading Laddar...

Teoretiska kurser

Bränningen har ett brett utbud av kvalitetssäkrade utbildningar och kurser med kompetent brandpersonal.

Allt från grundläggande praktisk brandkunskap till avancerade nödlägesövningar för stora riskindustrier. Fältets huvudmän är högriskindustrier som ställer höga krav på genomförandet av utbildningarna. Inom ramen för de dokumenterade momenten finns stort utrymme för flexibilitet för att möta kraven från industrier och andra uppdragsgivare.

Brandfarliga Arbeten

Kontakta utbildningssamordnare på ditt företag för bokning.

Läs mer...

Samaritutbildning

Utbildning i mer avancerad Första Hjälpen avsedd för skyddssamariter och övrig personal som kan förväntas göra ett första omhändertagande av skadad person vid en olycksplats.

- heldagsut...

Läs mer...


Taktik & Ledning (3 dagar) dag 1/3

Grund- och repetitionsutbildning Taktik & Ledning (insatsledarutbildning). OBS! 3 dagar.

Läs mer...